O SPECJALNOŚCI:

Handel Zagraniczny jest niewątpliwie jedną z najbardziej atrakcyjnych specjalności, znajdujących się w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W procesie kształcenia naszych studentów kładziemy szczególny nacisk na praktyczność zdobywanej wiedzy. Naszym celem jest wykształcenie wysokiej klasy fachowców, potrafiących sprawnie i umiejętnie poruszać się w międzynarodowym środowisku biznesowym.

TEMATYKA STUDIÓW:

W trakcie studiów nasi studenci zapoznają się z wieloma aspektami prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych, w tym m. in. z kluczowymi zagadnieniami z zakresu:

 • organizacji i ekonomiki handlu zagranicznego,
 • analizy rynku,
 • międzynarodowych porównań gospodarczych,
 • prognoz i symulacji,
 • marketingu w handlu zagranicznym,
 • finansów przedsiębiorstw,
 • rozliczeń i ubezpieczeń w handlu zagranicznym,
 • negocjacji w biznesie.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Absolwenci specjalności Handel Zagraniczny potrafią m. in.:

 • analizować rynki zagraniczne za pomocą technik komputerowych,
 • wykorzystywać w pracy zawodowej narzędzia marketingu eksportowego,
 • przeprowadzać transakcje eksportowe i importowe z dowolnie wybranym na świecie partnerem handlowym,
 • prognozować procesy rynkowe i giełdowe,
 • odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych, dotyczących zagadnień celno-podatkowych w obrocie międzynarodowym itd.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Ukończenie naszej specjalności stwarza realne szanse znalezienia dobrej i wysokopłatnej pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasi absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością eksportowo-importową, a także w biurach maklerskich, firmach konsultingowych, agencjach promocyjno-reklamowych, korporacjach międzynarodowych, instytucjach UE czy organizacjach międzynarodowych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają również naszym studentom na podjęcie własnej działalności gospodarczej jako samodzielni przedsiębiorcy.

Program studiów HZ

Zobacz więcej

Promotorzy i seminaria na HZ

Zobacz więcej

Praktyki studenckie

Zobacz więcej

Koło Naukowe HZ

Zobacz więcej

Trade - in. Newsletter HZ

Zobacz więcej