O SPECJALNOŚCI: Handel Zagraniczny jest niewątpliwie jedną z najbardziej atrakcyjnych specjalności, znajdujących się w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W procesie kształcenia naszych studentów kładziemy szczególny nacisk na praktyczność zdobywanej wiedzy. Naszym celem jest wykształcenie wysokiej klasy fachowców, potrafiących sprawnie i umiejętnie poruszać się w międzynarodowym środowisku biznesowym.

TEMATYKA STUDIÓW: W trakcie studiów nasi studenci zapoznają się z wieloma aspektami prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych, w tym m. in. z kluczowymi zagadnieniami z zakresu: organizacji handlu zagranicznego, analizy rynku, międzynarodowych porównań gospodarczych, prognoz i symulacji, marketingu w handlu zagranicznym, finansów przedsiębiorstw, rozliczeń i ubezpieczeń w handlu zagranicznym, negocjacji w biznesie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE: Ukończenie naszej specjalności stwarza realne szanse znalezienia dobrej i wysokopłatnej pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasi absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością eksportowo-importową, a także w biurach maklerskich, firmach konsultingowych, agencjach promocyjno-reklamowych, korporacjach międzynarodowych, instytucjach UE czy organizacjach międzynarodowych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają również naszym studentom na podjęcie własnej działalności gospodarczej jako samodzielni przedsiębiorcy.

Program studiów HZ

Zobacz więcej

Promotorzy i seminaria na HZ

Zobacz więcej

Praktyki studenckie

Zobacz więcej

Koło Naukowe HZ

Zobacz więcej

Trade - in. Newsletter HZ

Zobacz więcej

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Zobacz więcej