Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz licencjacką z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, w którym od lat udział biorą seminarzyści Katedry Handlu Zagranicznego,  odbywa się na podstawie umowy zwartej w grudniu 2013 r. pomiędzy siedmioma ośrodkami akademickimi: Uniwersytet Łódzki – Ośrodek Wiodący/Ogólnopolski Koordynator Konkursu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Misją Konkursu jest promocja wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz promocja potencjału naukowego absolwentów kierunku MSG.

Nagrodami w Konkursie są dyplomy wręczane laureatom trzech pierwszych miejsc w kategorii prac magisterskich oraz w kategorii prac licencjackich. Laureaci zostaną wskazani przez Kapitułę Konkursu jako autorzy najwyżej ocenionych prac, na podstawie oceny wszystkich zgłoszonych prac, dokonanej przez Komisję Konkursową.

Uczestnikiem konkursu może być absolwent studiów I lub II stopnia, ukończonych w jednym z Ośrodków Akademickich, będących organizatorami konkursu, który obronił pracę licencjacką lub magisterską, w roku akademickim poprzedzającym aktualną edycję konkursu. Termin zgłaszania prac do konkursu rozpoczyna się 1 października i upływa z dniem 30 listopada, każdego roku. Zgłoszona do konkursu praca musi być dostarczona do wiodącego Ośrodka Akademickiego do 15 grudnia  włącznie.

Koordynatorem konkursu z ramienia naszego Uniwersytetu jest prof. UEK dr hab. Joanna Garlińska-Bielawska garlinsj@uek.krakow.pl

Nadzór merytoryczny nad realizacją Konkursu sprawuje Kapituła Konkursu, w której reprezentowani są wszyscy Organizatorzy. W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele kierunku MSG, po jednym z każdego Ośrodka Akademickiego.

Kapitułę Konkursu, która sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją Konkursu tworzą: prof. dr hab. Hanna Treder – Przewodnicząca Kapituły, prof. UEP dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, prof. UŁ dr hab. Małgorzata Janicka, prof. SGH dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. UE dr hab. Iwona Pawlas, prof. dr hab. Krzysztof Wach (kierownik naszej katedry).

Członkowie Kapituły Konkursu powołują Komisję Konkursową, która dokonuje oceny zgłoszonych prac według ustalonych wymogów.

Regulamin Konkursu

Strona internetowa Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu – Uniwersytet Łódzki:
http://www.instytutgm.uni.lodz.pl/dydaktyka/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa/podstawowe-informacje/