Liczna reprezentacja KHZ na AIB CEE 2019

W dniach 24-27.09 br. liczna grupa pracowników naszej Katedry (prof. Wach, dr Głodowska, dr Hajdukiewicz, dr Maciejewski, dr Michalik, dr Pera, mgr Bigos) wzięła udział w międzynarodowej, prestiżowej Konferencji AIB CEE 2019 w Kownie.  Z dumą oświadczamy, że byliśmy najliczniej reprezentowaną Katedrą na tej konferencji.

Zdjęcia z konferencji na naszym fanpage na facebooku https://www.facebook.com/KHZUEK/