Kolejny raz uczestniczymy w Forum Ekonomicznym w Krynicy

Jak co roku, tak i tym razem dr Michalik reprezentował naszą Katedrę na Forum Ekonomicznym w Krynicy. To wyjątkowe wydarzenie jest okazją do spotkania, merytorycznych debat i dyskusji osób ze świata polityki, biznesu i nauki.

Dzięki uczestnictwu w tym trójstronnym składzie, możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że przekazywana przez nas studentom wiedza jest w pełni aktualna i łączy teoretyczny dorobek nauki z praktyką świata gospodarczego w ramach uwarunkowań stworzonych przez polityków.