Ciekawa oferta stypendium dla naszych studentów

Drodzy Studenci,

To już druga edycja stypendium naukowego w Holandii w ramach programu Future Matters. Stypendium jest organizowane przez jedną z największych grup ubezpieczeniowych działających na terenie Holandii – Grupę NN, która prowadzi również biznes w Polsce.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości współpracuje z Grupą NN od lat przy innowacyjnych i społecznych projektach skierowanych do młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

O stypendium:
1. Stypendium oferowane jest przez Nationale Nederlanden Group;
2. W ramach stypendium uczestnik otrzymuje 5000 € oraz mentoring;
3. Stypendium wypłacane jest w trzech transzach: 2250 € na każdy semestr akademicki oraz 500 € na koniec studiów;
4. Mentor wyznaczony przez grupę NN będzie służył uczestnikowi pomocą i wsparciem w trakcie studiów;
5. Stypendium obejmuje studia magisterskie w trybie dziennym, w dziedzinie finansów, zarządzania ryzykiem lub ekonomii, na jednej z holenderskich uczelni biorących udział w programie NN;
6. Studia zaczynają się w roku akademickim 2019/2020, we wrześniu.

 

Kryteria:

  • Kraj pochodzenia: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Grecja, Węgry, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Turcja;
  • Spełnianie wymogów stawianych przez poszczególne uczelnie;
  • Bycie studentem w pierwszym pokoleniu – rodzice bądź opiekunowie nie posiadający dyplomu ukończenia studiów na uczelni wyższej;
  • Preferowane osoby nie studiujące i nie pracujące wcześniej poza granicami swojego kraju.

 

Informacje na temat stypendium.

Procedura aplikacyjna.

Lista uniwersytetów uczestniczących w programie.

Film Future Matters.

Termin na składanie aplikacji: 2 kwietnia 2019 r.

 

Joanna Andrzejewska
Dyrektor ds. programów międzynarodowych i wolontariatu

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
ul. Kielecka 1/1
02-504 Warszawa
tel. 48 22 845 08 81 # 33
fax: 48 22 899 29 86
e-mail: joanna.andrzejewska@junior.org.pl
www.junior.org.pl