Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

10 listopada 2018 r. (sobota) o godz. 11:00 w Starej Auli (Budynek Główny) odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich absolwentom kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalności Ekonomia Biznesu Międzynarodowego i Handel Zagraniczny, którzy ukończyli studia w roku 2018.

Program uroczystości

10.00-11.00 – zakładanie tóg  (s. 7 i s. 8, poziom -1, Budynek Główny) i przejście do Starej Auli (I piętro, Bud. Główny)

11.00 – 11.10 – powitanie uczestników i gości przez kierowników Katedr: Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (prof. UEK dr hab. Karolinę Klechę-Tylec) i Handlu Zagranicznego (prof. UEK dr hab. Krzysztofa Wacha)

11.10 – 11.30 – wystąpienia przedstawicieli władz Rektorskich i Dziekańskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

11.30 – 11.40 – wystąpienia przedstawicieli Absolwentów

11.40– 13.00 – ceremonia wręczenia dyplomów Absolwentom

13.00– 13.15  – pamiątkowa fotografia

13.15– 15.00 – część nieoficjalna