Zapraszamy na naszą III Konferencję „Edukacja dla Przedsiębiorczości” (EDP 2018)

 

Katedra Handlu Zagranicznego UEK jako współorganizator serdecznie zaprasza na III już edycję konferencji z cyklu „Edukacja dla Przedsiębiorczości” (EDP 2018), która w tym roiku poświęcona jest tematyce „Edukacja dla przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”, która odbędzie się dnia 28 maja 2018 roku (poniedziałek) w godz. 9:00 – 20:000 na terenie kampusu Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

W sesji plenarnej przewidujemy wystąpienia m.in. Rektora SGH prof. dr hab. Marek Rocki, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości UJ prof. dr hab. Małgorzaty Bednarczyk, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa SGH prof. dr hab. Jan Klimek.

 

Na konferencję zarejestrowało się 97 uczestników, którzy zgłosili 70 referatów naukowych. W obradach konferencyjnych wezmą udział m.in. prof. Jadwiga Adamczyk (UEK), prof. Aleksandra Gaweł (UEP), prof. Jerzy Menkes (SGH), prof. Teresa Łuczka (PP), prof. Nelly Daszkiewicz (PG), prof. Henryk Bieniok (GWSH), prof. Kazimierz Zieliński (UEK), prof. nzw. Beata Stępień (UEP), prof. nzw. Grzegorz Głód (UE Katowice), prof. nzw. Andrzelika Kuźnar (SGH), prof. nzw. Leszek Kwieciński (UWr), prof. nzw. Krzysztof Safin (WSB), prof. nzw. Robert Włodarczyk (UEK), prof. Krzysztof Wach (UEK), prof. nzw. Tadeusz Pindór (SGH), prof. nzw. Agnieszka Dejnaka (WSB), prof. nzw. Jarosław Koprysa (USz), dr hab. Wojciech Popczyk (UŁ), czy dr hab. Beata Jamka (związana z kilkoma uczelniami polskimi).

 

Po procesie recenzyjnym artykuły zostaną opublikowane w kwartalniku „Horyzonty Wychowania” (obecnie 13 pkt.). Konferencję zakończy wspólne biesiadowanie przy grillu w Ogrodach Jezuickich (ul Kopernika). Istnieje możliwość bezpłatnego udziału w sesjach konferencyjnych jako pasywny uczestnik. W wypadku udziału w obiedzie oraz wieczornym grillowaniu obowiązuje opłata konferencyjne.

 

Szczegóły dotyczące konferencji (wraz ze szczegółowym programem wystąpień) znajdują się na stronie www.edp.uek.krakow.pl