Chorwacko-polskie seminarium w KHZ oraz nasz wspólny projekt z Zagrzebiem

Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Katedra Handlu Uniwersytetu w Zagrzebiu organizują w dniach 16.04.-18.04.2018 chorwacko-polskie seminarium naukowe nt.

„Potentials and Obstacles of Social Supermarkets Development in Central and Eastern Europe”.

 

Seminarium podejmuje unikalną w skali Europy tematykę badawczą związaną z sektorem gospodarki społecznej. Projekt realizowany jest na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Koordynatorem projektu jest prof. dr Blazenka Kneźević. Goście zagraniczni prowadzący seminarium: prof. dr. Blazenka Kneźević oraz mgr Petra Škrobot.

Wykonawcami z ramienia Katedry Handlu Zagranicznego są: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach, dr Agnieszka Głodowska, dr Marek Maciejewski, dr Bożena Pera. W projekt zaangażowani są również pracownicy z innych katedr UEK: prof. UEK dr hab. Marek Szarucki – Katedra Analiz Strategicznych, prof. UEK dr hab. Grażyna Śmigielska – Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych.

Przedsięwzięcie finansowane jest przez Chorwacką Fundację Nauki (HRZZ).

Informacje w języku chorwackim:

http://www.efzg.unizg.hr/?id=37214&pregled=1&datum=Mon%20Apr%2009%202018%2013:28:04%20GMT+0200%20(Srednja%20Europa%20-%20ljet.%20vrij.)

Informacje w języku polskim:

http://uek.krakow.pl/pl/aktualnosci.html,,0:vw:6411