Kształcimy nie tylko studentów…

Na zaproszenie Pana Dyrektora Iwo Wrońskiego z III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego przy ul. Stradomskiej 10 w Krakowie dr Wojciech Zysk w dniu 30 stycznia br. przeprowadził dwie prelekcje. Spotkania odbyły się w ramach tzw. wykładów akademickich skierowanych do młodzieży licealnej. Tematem spotkań były zagadnienia związane z procesami globalizacji i nierówności społecznych na świecie. Projekt koordynowała Pani Agnieszka Kroll. Tematyka wykładów zainteresowała uczniów, a prowadzący otrzymał brawa, co było bardzo wzruszające ;-). Warto dodać, iż wielu absolwentów tegoż Liceum zostaje studentami naszej Alma Mater.