Szkolimy się z technik regresyjnych

W dniach 17-18 stycznia 2018 aż  4 pracowników naszej Katedry (prof. K. Wach, dr A. Głodowska, dr M. Maciejewski, dr B. Pera) szkoliło się z technik regresyjnych („Praktyczne zastosowanie technik regresyjnych w Statistica”, 16 godz.) w ramach szkoleń zorganizowanych przez StatSoft.