I Seminarium metodologiczno-naukowe handlu zagranicznego

Katedra Handlu Zagranicznego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w pierwszym spotkaniu z cyklu „Seminarium metodologiczno-naukowe handlu zagranicznego„, które poświęcone będzie tematowi „Etyka w badaniach naukowych„.

Seminarium poświęcone będzie istocie i aktualnemu stanowi badań nad znaczeniem etyki w prowadzeniu badań naukowych, a prelegentem będzie prof. dr hab. Janina Filek – Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy UEK.

Niniejsza debata inicjuje cykl dyskursów metodologiczno-naukowych, celem których jest formowanie platformy komunikacji między przedstawicielami różnych dyscyplin ekonomicznych naszego Uniwersytetu.

Spotkanie odbędzie się dnia 5 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00 w sali seminaryjnej 317 w pawilonie Ustronie.

Wyrażamy nadzieję na spotkanie i wspólną dyskusję naukową w ramach naszego przedsięwzięcia.