Pracownicy naszej Katedry kolejny raz nagrodzeni przez Władze Uczelni

Niezmiernie nam miło poinformować, iż pracownicy naszej Katedry otrzymali doroczną Nagrodę Rektora za osiągnięcia naukowe.

Spośród licznych nagród, jakie otrzymali nasi pracownicy, najwyższą nagrodę (pierwszego stopnia) indywidualnie otrzymał kierownik Katedry HZ prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, poza tym otrzymaliśmy również nagrodę pierwszego stopnia za pracę zespołową.