Zapraszamy do lektury raportu nt. pracy i przedsiębiorczości młodzieży w Polsce

Na zlecenie Komisji Europejskiej Kierownik naszej Katedry prof. Krzysztof Wach przygotował raport nt. pracy i przedsiębiorczości młodzieży w Polsce. 

Życzymy miłej lektury, zwłaszcza studentom, którzy za niedługo będą wchodzić na rynek pracy.

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e0b230f4-6b66-11e7-b2f2-01aa75ed71a1