Dr Maciejewski i dr Zysk na Konferencji w Pobierowie

Dwaj przedstawiciele naszej Katedry: dr Marek Maciejewski oraz dr Wojciech Zysk biorą udział w V Konferencji Naukowej nt. „Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej” zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie.