Doktorant z Uniwersytetu Św. Szczepana gości u nas w Katedrze na stażu badawczym

W dniach od 29 maja do 18 czerwca br. w naszej Katedrze przebywa mgr Bálint Horváth, doktorant z Uniwersytetu Świętego Szczepana (Szent István University) w Gödöllő (Węgry).

Jego pobyt jest finansowany w ramach stypendiów doktorskim w programie CEEPUS przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Cieszymy, że Doktorant wybrał właśnie naszą Katedrę oraz jej kierownika prof. Wacha na swojego opiekuna naukowego podczas badań przeprowadzanych w Polsce. Życzymy samych sukcesów.

 
mgr Bálint Horváth