prof. Krzysztof Wach na stażu naukowym w Szanghaju

W dniach 24 marca – 9 kwietnia 2017 roku Kierownik naszej Katedry prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach przebywał na Wydziale Handlu Zagranicznego Szanghajskiego Uniwersytetu Finansów i Rachunkowości (Shanghai Lixin University of Finance and Accounting).

Podczas swojego pobytu prof. Wach prowadził zarówno zajęcia z chińskimi studentami (studiującymi handel i biznes międzynarodowy), jak i seminarium naukowego dla młodych badaczy tamtejszej Katedry Handlu Międzynarodowego nt. najnowszych badań w zakresie przedsiębiorczości międzynarodowej.