Dr Marcel Sevela gościem naszej Katedry

W dniach 12-18 marca 2017 roku w naszej Katedrze gości dr Marcel Sevela z Katedry Ekonomii Menedżerskiej Uniwersytetu Mendla w Brnie (Czechy), prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania tamtejszego uniwersytetu.

Dla studentów specjalności Handel Zagraniczny dr Sevela wygłosi wykłady na temat transformacji gospodarki czeskiej w ujęciu historycznym, a także przedstawi analizę bieżącego otoczenia biznesu i klimatu dla rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych.