III Sympozjum Naukowe Handlu Zagranicznego

W dniach 4-6 listopada br. odbyło się wyjazdowe już III Sympozjum Naukowe HZ pt. „e-Commerce”, zorganizowane przez Koło Naukowe Handlu Zagranicznego, działające przy naszej Katedrze.

Celem Sympozjum była integracja połączona z edukacją, czyli idealne połączenie przyjemnego z pożytecznym. Jesteśmy dumni z naszych studentów, którzy nie tylko licznie wzięli udział w tym przedsięwzięciu, ale samodzielnie je zorganizowali od A do Z.