Nasza Katedra współorganizatorem II Konferencji z cyklu „Edukacja dla przedsiębiorczości”

W dniu 23 maja br. na kampusie Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja dla przedsiębiorczości” nt.: „Przedsiębiorczy uniwersytet wobec wyzwań globalizacji i europeizacji”.

Nasza Katedra była po raz pierwszy współorganizatorem tej konferencji.