Pracownicy naszej Katedry szkolą przedsiębiorców

W dniu 16 maja br. (poniedziałek) pracownicy  Katedry Handlu Zagranicznego byli współorganizatorami spotkania informacyjnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotyczącego możliwości umiędzynarodowienia działalności gospodarczej oraz przygotowania wniosku w ramach programu RPO 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki.