Drugie spotkanie offline Konsorcjum DIGI4Teach

W dniach 01.-04.02.2022 odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu DIGI4Teach w Krakowiew ramach aktywności LTTA_C2 (Learning, Teaching & Training Activity). Jest to projekt, który realizujemy z Partnerami z Serbii, Chorwacji i Niemiec i dotyczy on digitalizacji nauczania przedmiotów ekonomicznych. Nasza Katedra odpowiedzialna jest za moduł „International Trade & International Business”. Zespół Katedry Handlu Zagranicznego oraz partnerskich Katedr UEK przygotował trzydniowe warsztaty dla przybyłych gości.

fot. Piotr Malec