Studenckie Sympozjum Naukowe to wydarzenie organizowane dwa razy w roku przez nasze Koło Naukowe Handlu Zagranicznego.

Wykaz Sympozjów: