Poniżej przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje i dokumenty, które są pomocne przy realizacji praktyk zawodowych:

Dokumenty przydatne przy realizacji Praktyk Zawodowych:

Opiekun praktyk na specjalności HZ:

W razie pytań do dyspozycji Studentów pozostaje Opiekun Praktyk z ramienia Katedry Handlu Zagranicznego (obecnie tę funkcję pełni dr Adam Michalik, kontakt na konsultacjach (pok. U311) bądź mailowo: adam.michalik@uek.krakow.pl