http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/10/DSC_0096-1-300x400.jpg

Dane kontaktowe

Pawilon Ustronie, pok. 305

12 293 51 94

wojciech.zysk@uek.krakow.pl

Konsultacje

Adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego. Absolwent tutejszej Alma Mater (wcześniej studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie). Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego od 1995 roku – w Katedrze Handlu Zagranicznego.

Edukacja:

 • Tytuł zawodowy magistra w zakresie handlu zagranicznego uzyskał w 1995 r.
 • Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w 2003 r.
 • International Managerial Skills Certificate wydawany przez The International Education Society - Europe, Czechy w 2003 r.
 • Studia podyplomowe, Executive Business Management, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa w 2009 r.
 • Maj 2020 r. - stopień doktora habilitowanego

Stowarzyszenia naukowe:

 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), od 2015 – nadal,

Nagrody i wyróżnienia:

 • wybierany dwukrotnie do TOP-10 wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (semestr letni 2008/2009 i semestr letni 2012/2013).
 • Nagroda Rektora UEK I stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2012 roku,
 • Dwie Nagrody Rektora UEK II stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2012 roku,
 • Nagroda Rektora UEK III stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2014 roku,
 • Nagroda Rektora UEK I stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2014 roku,
 • Nagroda Rektora UEK III stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2015 roku,
 • Nagroda Rektora UEK II stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2015 roku.
 • Nagroda Rektora UEK II stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2016 roku
 • Nagroda Rektora UEK I stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2016 roku

Zainteresowania naukowe:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ekonomika handlu zagranicznego, międzynarodowy handel usługami, sprawiedliwy handel na świecie (Fair Trade), nowe wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami działającymi na rynkach zagranicznych, społeczna odpowiedzialność firm (CSR) w dobie globalizacji i internacjonalizacji

Prowadzone przedmioty:

 • Ekonomika handlu zagranicznego
 • Handel zagraniczny
 • Przedsiębiorstwo na rynkach zagranicznych
 • Międzynarodowy obrót usługowy
 • Economic Diplomacy
 • Warsztaty metodyki analiz rynków wschodnich

Osiągnięcia naukowe:

Wykaz publikacji wg bazy Dorobek pracowników UEK

Portale naukowe:

OPI - Nauka Polska