http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/10/DSC_0124-1-300x400.jpg

Dane kontaktowe

Pawilon Ustronie, pok. 305

12 293 51 94

marek.maciejewski@uek.krakow.pl

Konsultacje

Edukacja:

Tytuł zawodowy magistra w zakresie handlu zagranicznego uzyskał w 1996 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w 2005 r. W czerwcu 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Funkcje pełnione na UEK:

  • Kierownik studiów podyplomowych w zakresie Handlu międzynarodowego w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od 1998 r.

Redakcje czasopism:

Działalność ekspercka i współpraca z biznesem:

  • Współautorstwo ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki, Możliwości dywersyfikacji polskiego eksportu w świetle umów o wolnym handlu UE z krajami azjatyckimi (podpisanymi i negocjowanymi), 2015 r.

Stowarzyszenia naukowe:

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektora UEK zespołowa I st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2017, 2015, 2014. Nagroda Rektora UEK zespołowa II st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2016, 2013. Miejsce na liście Top10 nauczycieli akademickich – 2013, 2011

Zainteresowania naukowe:

konkurencyjność międzynarodowa, międzynarodowe rynki finansowe, narzędzia zabezpieczające przed ryzykiem walutowym.

Prowadzone przedmioty:

  • Finanse międzynarodowe
  • Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
  • Polityka handlowa Unii Europejskiej

Osiągnięcia naukowe:

Wykaz publikacji wg bazy "Dorobek - Bibliografia pracowników UEK" - https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/welcome/bibliografia/3747/0/0/0

Cytowanie dorobku wg bazy "Cytowania pracowników UEK" - http://bazybg.uek.krakow.pl/cytowania/pracownik/3747/1

Portale naukowe: