Obecni doktoranci:

Obecnie w Katedrze Handlu Zagranicznego swoje rozprawy doktorskie przygotowują następujący doktoranci:

 • mgr Vijay Narayanan (Niemcy)
  tytuł dysertacji: Entrepreneurial Orientation and Internationalisation Patterns of Firms from German Automotive Supplier Industry
  promotor: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach
 • mgr Liwiusz Wojciechowski
  tytuł dysertacji: Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej
  promotor: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach, promotor pomocniczy: dr inż. Kamil Makieła
 • mgr Judyta Lubacha-Sember
  tytuł dysertacji: Znaczenie otoczenia społeczno-gospodarczego dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej po 2004 roku
  promotor: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach, promotor pomocniczy: dr Tomasz Geodecki
 • mgr Ikemefuna Allen (Niemcy)
  tytuł dysertacji: The Role of Culture in International Entrepreneurship based on the Cross-Country Comparison of Multinational Pharmaceutical Corporations
  promotor: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach, promotor pomocniczy: dr Witold Nowiński
 • mgr Ucha Surmanidze (Gruzja)
  opiekun naukowy: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach, opiekun pomocniczy: dr Agnieszka Głodowska
 • mgr Artur Wolanin
  opiekun naukowy: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach
 • mgr Christine Naumann
  opiekun naukowy: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach, opiekun pomocniczy: dr Agnieszka Żur
 • mgr Christoph Siebert
  opiekun naukowy: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach, opiekun pomocniczy: dr Marek Maciejewski

Wypromowani doktorzy:

Stopnie doktora w Katedrze handlu Zagranicznego otrzymali:

 • dr Stanisława Klima (obecnie pracownik Katedry Handlu Zagranicznego UEK)
  tytuł dysertacji: Straty ekologiczne w rolnictwie na przykładzie województwa krakowskiego
  rok uzyskania stopnia: 1992
  promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
 • dr Maria Sarama
  tytuł dysertacji: Możliwości zastosowania modeli logitowych i logarytmiczno-liniowych do prognozowania wybranych procesów ekonomicznych
  rok uzyskania stopnia: 1992
  promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
 • dr Henryk Czubek (wieloletni pracownik Katedry Handlu Zagranicznego UEK, obecnie pracuje w dyplomacji)
  tytuł dysertacji: Wielowymiarowa analiza ryzyka niewypłacalności dłużniczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  rok uzyskania stopnia: 1993
  promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
 • dr Ziemowit Górski
  tytuł dysertacji: Strategia wyboru kierunków zaopatrzenia w paliwa płynne a procesy restrukturyzacji polskiego rynku paliwowego
  rok uzyskania stopnia: 1999
  promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
 • dr Piotr Kapusta
  tytuł dysertacji: Wpływ transformacji systemowej na restrukturyzację wymiany handlowej Polski z Rosją
  rok uzyskania stopnia: 1999
  promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
 • dr Barbara Koszułap
  tytuł dysertacji: Analiza porównawcza systemów finansowania inwestycji proekologicznych w Niemczech i w Polsce
  rok uzyskania stopnia: 2000
  promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
 • dr Robert Uberman
  tytuł dysertacji: Strategie pozyskiwania i zarządzania kapitałem zagranicznym: (na przykładzie polskiego sektora paliwowo-energetycznego
  rok uzyskania stopnia: 2002
  promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
 • dr Paweł Lubecki
  tytuł dysertacji: Wzrost gospodarczy a poziom rozwoju rynków finansowych w wybranych krajach CEFTA i Unii Europejskiej
  rok uzyskania stopnia: 2002
  promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
 • dr Krzysztof Kucharski
  tytuł dysertacji: Modelowanie i wariantowe prognozowanie strumieni wymiany handlowej krajów CEFTA
  rok uzyskania stopnia: 2002
  promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
 • dr Janusz Rosiek (pracownik Katedry Teorii Ekonomii UEK)
  tytuł dysertacji: Eksport do Unii Europejskiej a zmiany strukturalne w polskim przemyśle po roku 1989
  rok uzyskania stopnia: 2003
  promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
 • dr Agnieszka Głodowska (obecnie pracownik Katedry Handlu Zagranicznego UEK)
  tytuł dysertacji: Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego a warunki życia ludności w wybranych krajach Unii Europejskiej – analiza wielowymiarowa
  rok uzyskania stopnia: 2009
  promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
 • dr Grzegorz Czornik
  tytuł dysertacji: Możliwości budowy i wykorzystania modeli światowego rynku koksu wielkopiecowego do prognozowania eksportu z Polski
  rok uzyskania stopnia: 2012
  promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
 • dr Jolanta Maroń (pracownik Centrum Językowego UEK)
  tytuł dysertacji: Rola specjalnych stref ekonomicznych w reformowaniu chińskiej gospodarki
  rok uzyskania stopnia: 2017
  promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
 • dr Robert K. Gruenwald (Szwajcaria)
  tytuł dysertacji: Causes of High-Growth of Small- and Mid-Cap Companies in the DACH Countries
  rok uzyskania stopnia: 2017
  promotor: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach