http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/10/DSC_0136-1-300x500.jpg

Dane kontaktowe

Pawilon Ustronie, pok. 301

12 293 53 06

perab@uek.krakow.pl

Konsultacje

Starszy wykładowca w Katedrze Handlu Zagranicznego. Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego (wcześniej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie od 1990 r. Do 1996 r. zatrudniona w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, następnie w Katedrze Handlu Zagranicznego.

Edukacja:

Tytuł zawodowy magistra w zakresie ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego, specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze uzyskała w 1990 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w 1999 r.

Funkcje pełnione na UEK:

 • Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia od 2016 r.;
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia od 2016 r.;

Redakcje czasopism:

 • Członek Kolegium Redakcyjnego półrocznika "Przedsiębiorczość Międzynarodowa" (PM) od 2015 r.
 • Członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Nauka i Gospodarka” – 2009-2011

Projekty międzynarodowe i granty badawcze:

 • wykonawca grantu badawczego - OPUS 4.

Staże zagraniczne:

Stowarzyszenia naukowe:

 • członek Academy of International Business (AIB), od 2016 - nadal
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), od 2007 – nadal,
 • członek PECSA (Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, od 2001 - nadal

Nagrody i wyróżnienia:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – 2013;
 • Nagroda Rektora UEK II stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2015 r., 2012 r.,
 • Nagroda Rektora UEK III stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2013 r.
 • Nagroda Rektora UEK I stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2016 r., w 2014 r., w 2013 r.
 • Nagroda Rektora UEK II stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2015 r., w 2012 r., w 2012 r.
 • Nagroda Rektora UEK III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w 2016 r.

Zainteresowania naukowe:

regionalne porozumienia handlowe, polityka handlowa, procesy integracji gospodarczej na kontynencie europejskim, internacjonalizacja przedsiębiorstwa, handel zagraniczny,

Prowadzone przedmioty:

 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Dokumentacja w handlu zagranicznym
 • Transakcje w obrocie międzynarodowym
 • Negocjacje międzynarodowe
 • Międzynarodowe transakcje handlowe
 • International Transactions

Osiągnięcia naukowe:

Wykaz publikacji wg bazy "Dorobek - Bibliografia pracowników UEK"

Portale naukowe: