http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/DSC_0102-1-300x400.jpg

Dane kontaktowe

Pawilon Ustronie, pok. 307

12 293 53 07

hajdukia@uek.krakow.pl

Konsultacje

Sprawdź

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 1 lutego 1993 r., kiedy została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Handlu Zagranicznego, a w 2000 r. na stanowisku adiunkta. W 2022 r. została mianowana na stanowisko profesora uczelni.

Edukacja:

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie UEK). Tytuł zawodowy magistra w zakresie ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego uzyskała w 1992 r. (polityka celna). Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk ekonomicznych uzyskała w 1999 r. (międzynarodowe stosunki gospodarcze). Tytuł rozprawy doktorskiej: „Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską”.

Funkcje pełnione na UEK:

Koordynator programu MBA realizowanego wspólnie przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie i University of Teesside (Wielka Brytania) – Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (w latach 1994 – 1997)Dyrektor programu MBA realizowanego wspólnie przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie i Stockholm University (Szwecja) – Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (w latach 1999-2003)Kaedralny koordynator ds. współpracy międzynarodowej (2016-obecnie)

Redakcje czasopism:

Redaktor online półrocznika „Przedsiębiorczość Międzynarodowa” (PM) od 2015 r.

Działalność ekspercka i współpraca z biznesem:

Ekspert/Doradca w zakresie opracowywania strategii wejścia na rynek zagraniczny/wprowadzania firm zagranicznych na polski rynek we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (w latach 1993-1997)Ekspert/Doradca w zakresie polsko – skandynawskiej współpracy w biznesie

Staże zagraniczne:

Odbyła staże badawcze, dydaktyczne oraz gościnne wykłady m.in. w Wirtschaftsuniveritat, Wiedeń, Austria; IESE, Barcelona, Hiszpania; Grand Valley State University, USA; Dalarna University, Szwecja; Haaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki, Finlandia.

Stowarzyszenia naukowe:

Członek Academy of International Business (AIB), od 2017

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe w roku 2015 i 2016.Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pierwszego i drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia naukowe w roku 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.

Zainteresowania naukowe:

protekcjonizm handlowy, środki polityki handlowej, polityka celna, konflikty handlowe, działalność Światowej Organizacji Handlu (WTO), handel międzynarodowy artykułami rolno-spożywczymi, marketing międzynarodowy, strategie umiędzynarodowienia, promocja eksportu, analiza rynków zagranicznych.

Prowadzone przedmioty:

Marketing w handlu zagranicznym,Analiza rynków zagranicznych,Handel międzynarodowy,Negocjacje w handlu zagranicznym,Economic Diplomacy.

Osiągnięcia naukowe:

Wykaz publikacji wg bazy „Dorobek – Bibliografia pracowników UEK”

Portale naukowe:

Research Gate