http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/10/DSC_0152-1-300x400.jpg

Dane kontaktowe

Pawilon Ustronie, pok. 307

12 293 53 07

glodowsa@uek.krakow.pl

Konsultacje

Edukacja:

 Tytuł zawodowy magistra w zakresie zarządzania uzyskała w 2003 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2009 r. Temat rozprawy doktorskiej: i „Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego a warunki życia ludności w wybranych krajach Unii Europejskiej – analiza wielowymiarowa”. W 2020 roku uzyskała stopień dr habilitowanej oraz tytuł prof. UEK

 Funkcje pełnione na UEK:

 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej od 2011r.
 • Członek Wydziałowego Zespołu Programowo – Dydaktycznego ds. Kierunku MSG, od 2016r.

 Redakcje czasopism:

 • Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika "Entrepreneurial Business and Economics Review" (EBER) od 2016r. - pełniona funkcja: Sekretarz Redakcji
 • Członek kolegium redakcyjnego półrocznika "Przedsiębiorczość Międzynarodowa" (PM) od 2015r.
 • Członek kolegium redakcyjnego miesięcznika "International Journal of Managerial Studies and Research" od 2016r.
 • Recenzent artykułów dla czasopism krajowych i zagranicznych: "Entrepreneurial Business and Economics Review", "China – USA Business Review", "Chinese Business Review", " Horizon Research", "Our Economy", "Progress in Economic Science", "South Eastern Europe Journal of Economics", "Oeconomica Posnaniensia", "Przedsiębiorczość Międzynarodowa", "Problemy Zarządzania", Horyzonty Wychowania".

 Działalność ekspercka i współpraca z biznesem:

 •  w latach 1999 – 2007 praca w firmie Pyrobatys Polska Sp. z o.o. (w latach 2003 – 2007 pełniona funkcja Prezesa Zarządu Spółki)
 • w latach 2007 – 2009 praca w firmie Buma Building Systems S.A.
 • Katedralny kooredynator ds. współpracy z biznesem od 2016r.
 • Doradca w zakresie opracowywania biznesplanów i strategii umiędzynarodowienia działalności gospodarczej

Projekty międzynarodowe i granty badawcze:

 • uczestnictwo w grancie badawczym OPUS 4 jako wykonawca
 • uczestnictwo w grancie badawczym OPUS 6 jako wykonawca
 • uczestnictwo w grancie badwczym dla młodych naukowców – główny wykonawca

Staże zagraniczne:

Staże badawcze, dydaktyczne oraz wykłady m.in. w National and World Economy (Bułgaria), Saint - Petersburg State University of Economics (Rosja), University of Rijeka (Chorwacja), University of Maribor (Słowenia), University of Banja Luka (Bośnia i Hercegowina), Etudus College (Węgry),  CET Academic Programs (Czechy).

Stowarzyszenia naukowe:

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda I stopnia Rektora UEK za zespołowe osiągniecia naukowe w latach: 2013, 2014, 2016
 • Nagroda II stopnia Rektora UEK za zespołowe osiągnięcia naukowe w latach: 2011, 2015
 • Nagroda II stopnia Rektora UEK za indywidualne osiągnięcia naukowe w roku 2013
 • Nagroda III stopnia Rektora UEK za indywidualne osiągnięcia naukowe w latach: 2010, 2016

Zainteresowania naukowe:

biznes międzynarodowy, ryzyko w biznesie międzynarodowym, finanse i płatności w biznesie międzynarodowym, procesy konwergencji/dywergencji w gospodarce.

 Osiągnięcia naukowe:

Wykaz publikacji wg Bazy Dorobek pracowników UEK

Portale naukowe: