http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/10/DSC_0083-1-250x300.jpg

Dane kontaktowe

Pawilon Ustronie, pok. 311

tel: 12 293 53 44

adam.michalik@uek.krakow.pl

Konsultacje

Edukacja:

 • Tytuł zawodowy magistra w zakresie zarządzania międzynarodowego uzyskał w 2003 r.
 • W 2013 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o ekonomii. Tytuł rozprawy doktorskiej: ”Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009”.
 • W 2016 roku ukończył studia podyplomowe ze Strategicznego Wywiadu Biznesowego na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

Działalność ekspercka i współpraca z biznesem:

 • Współautor ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki, Możliwości dywersyfikacji polskiego eksportu w świetle umów o wolnym handlu UE z krajami azjatyckimi (podpisanymi i negocjowanymi), 2015 r.
 • Wykładowca w zakresie szkoleń dla firm z poszczególnych aspektów ekspansji na rynki zagraniczne
 • Autor analiz ekonomicznych dla firm ubiegających się o wsparcie unijne
 • Autor analizy dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z dziedziny promocji regionu i turystyki

Nagrody i wyróżnienia:

 • Brązowy Medal za długoletnia służbę – 2017.
 • Nagroda Rektora UEK zespołowa I st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2017, 2015, 2014. Nagroda Rektora UEK zespołowa II st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2016, 2013.
 • Nagroda Rektora indywidualna III st. – 2017.

Zainteresowania naukowe:

 • ekspansja polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, znaczenie klimatu inwestycyjnego dla napływu inwestycji, współpraca gospodarcza Polski z krajami Europy Wschodniej i Azji, reklama i e-marketing, konkurencyjność gospodarki, wywiad gospodarczy i przestępczość w obrocie międzynarodowym.

Prowadzone przedmioty:

 • Marketing w handlu zagranicznym,
 • Negocjacje w handlu zagranicznym,
 • Ocena ryzyka w handlu zagranicznym,
 • Zarządzanie ryzykiem na rynkach wschodnich,
 • Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Osiągnięcia naukowe:

Wykaz publikacji wg bazy "Dorobek - Bibliografia pracowników UEK"

Portale naukowe: