Katedra Handlu Zagranicznego organizuje regularnie od ponad 20-stu lat coroczne ogólnopolskie konferencje naukowe poświęcone zagadnieniom handlu międzynarodowego i przeobrażeń, jakie w nim zachodzą.

Koordynator odpowiedzialny za sprawy organizacyjne: dr Marek Maciejewski.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o kontakt z dr Markiem Maciejewskim.

XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (7 listopada 2016) nt.
„Handel międzynarodowy i internalizacja przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce”

Program konferencji

XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa (16 listopada 2015) nt.

„Uwarunkowania i czynniki rozwoju handlu międzynarodowego”

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowa (18 listopada 2014) nt.

„Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym”

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa (18 listopada 2013) nt.

„Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego”

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (19 listopada 2012) nt.

„Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy”

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (7 listopada 2011) nt.

„Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego. Implikacje dla Polski”

XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa (22 listopada 2010) nt.

„Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i handel międzynarodowy jako czynniki rozwoju gospodarczego”

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa (7 grudnia 2009) nt.

„Handel międzynarodowy w warunkach integracji gospodarczej na świecie”

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa (20 października 2008) nt.

„Konkurencyjność w handlu międzynarodowym”

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (22 października 2007) nt.

„Handel międzynarodowy w warunkach globalizacji i integracji”

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (16 października 2006) nt.

„Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy”