Forum Handlu Zagranicznego to coroczne wydarzenie odbywające się na naszej Uczelni organizowane przez Katedrę Handlu Zagranicznego i Koło Naukowe HZ przy niej działające.

Ideą przyświecającą stworzeniu Forum była chęć przybliżenia studentom specjalności Handel Zagraniczny praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i na rynku międzynarodowym poprzez udział zaproszonych gości ze świata biznesu oraz instytucji wspierających.

Każdego roku przedmiotem dyskusji w ramach Forum jest inny, wybrany przez studentów naszej specjalności, temat przewodni. W 2017 roku odbędzie się VII edycja tego wydarzenia.