Wybrane publikacje pokonferencyjne Katedry Handlu Zagranicznego:

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/KJ-OKLADKA-WWW-300x400.png

Rok wydania 2017
Tekst PDF

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/Handel-miedzynarodowy-w-rozwoju-_1439_1200-300x400.jpg

Rok wydania 2016

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/2015-300x400.jpg

Rok wydania: 2015

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/2014-300x400.jpg

Rok wydania: 2014

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/largepreview-300x400.png

Rok wydania 2012

Tekst PDF

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/2011-300x400.jpeg

Rok wydania: 2011

Tekst PDF

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/17-2010-300x400.jpg

Rok wydania: 2010

Tekst PDF

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/16-2009-300x400.jpg

Rok wydania: 2009

Tekst PDF

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/15-2008-300x400.jpg

Rok wydania: 2008

Tekst PDF

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/14-2007-300x400.jpg

Rok wydania: 2007

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/13-2006-300x400.jpg

Rok wydania: 2006

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/12-2004-300x400.jpg

Rok wydania: 2004

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/11-2002-300x400.jpg

Rok wydania: 2002

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/10-2001-300x400.jpg

Rok wydania: 2001

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/09-2000-300x400.jpg

Rok wydania: 2000

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/07-1999-cz1-300x400.jpg

Rok wydania: 1999

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/06-1998-cz2-300x400.jpg

Rok wydania: 1998

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/04-1997-cz1-300x400.jpg

Rok wydania: 1997

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/03-1996-300x400.jpg

Rok wydania: 1996

http://khz-test.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/01-1993-300x400.jpg

Rok wydania: 1993