Pracownicy Katedry Handlu Zagranicznego realizują krajowe oraz międzynarodowe granty badawcze. Wśród zrealizowanych lub realizowanych projektów badawczych należy wymienić między innymi:

 • BizMOOC (2016-2018)

  „Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business”
  Grant no. 562286-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-KA
  Kierownik zespołu polskiego: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach oraz współkoordynator dr Agnieszka Żur
  Okres realizacji: 2016-2018
  Instytucja finansująca: Education, Adviovisual & Culture Executive Agency (EACEA).

 • DIALOG (2017-2019)

  „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości” (UNIFUT.PL)
  Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
  Wykonawca z ramienia naszej Katedry: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach
  – projekt realizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim (Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego)
  Projekt realizowany w ramach programu DIALOG 0146/2017
  Okres realizacji: 2017-2019
  Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • HZRR (2015-2018)

  „Potentials and Obstacles of Social Supermarkets Development in Central and Eastern Europe”
  koordynator: prof. dr. Blazenka Kneźević
  – projekt realizowany na Uniwersytecie w Zagrzebiu, Chorwacja
  Wykonawca z ramienia naszej Katedry: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach
  Okres realizacji: 1 czerwca 2015 – 31 maja 2018
  Instytucja finansująca: Chorwacka Fundacja Nauki (HRZZ)

 • OPUS 4 (2013-2017)

  Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej
  koordynator: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach
  wykonawcv: dr Agnieszka Głodowska, dr Bożena Pera
  Okres realizacji: 18 lipca 2013 – 17 grudnia 2017
  Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

 • OPUS 6 (2014-2017)

  Wzorce internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach high-tech
  koordynator: prof. PG, dr hab. Nelly Daszkiewicz
  główny wykonawca: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach
  wykonawcy: dr Agnieszka Głodowska
  – projekt realizowany na Politechnice Gdańskiej
  Okres realizacji: 16 lipca 2014 – 15 grudnia 2017
  Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

 • MAMDE (2013-2016)

  Macro- and Microeconomic Dimensions of Europeanization
  Grant no. 542456-LLP-1-2013-1-PL-AJM-MO
  koordynator: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach, wykonawca dr Piotr Stanek (KMSG)
  okres realizacji: 1 września 2013 – 30 września 2016
  Instytucja finansująca: Education, Adviovisual & Culture Executive Agency (EACEA)

 • PRELUDIUM 9 (2016-2019)

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a produktywność. Empiryczna weryfikacja koncepcji warunkowego modelu przyczynowo skutkowego w warunkach gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej
  koordynator: mgr Liwiusz Wojciechowski, opiekun naukowy: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach
  Okres realizacji: 16 lutego 2016 – 15 lutego 2019
  Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

 • PRELUDIUM 11 (2016-2019)

  Otoczenie społeczno-gospodarcze w regionie a rodzaje działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa
  koordynator: mgr Judyta Lubacha-Sember, opiekun naukowy: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach
  Okres realizacji: 2016 – 2019
  Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

 • IV4 (2013-2014)

  Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries – In Search of Regional Specifics
  koordynator: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach
  Okres realizacji: 2013 – 2014
  Instytucja finansująca: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki