Katedra Handlu Zagranicznego prowadzi od wielu lat badania naukowe w ramach badań statutowych (w ramach ministerialnej dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału), poświęcone analizie szeroko rozumianej wymiany handlowej Polski z partnerami zagranicznymi oraz procesów zachodzących w gospodarce światowej, w szczególności w kontekście handlu międzynarodowego.

Badania statutowe w 2017 r.
 • “Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro”
 • Numer tematu: 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061
 • kierownik tematu: prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach
Badania statutowe w 2016 r.
 • „Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej”
 • Numer tematu: 060/WE-KHZ/01/2016/S/6060
 • kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
Badania statutowe w 2015 r.
 • „Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej”
 • Temat badawczy: 61/WE-KHZ/01/2015/S/5061
 • kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
Badania statutowe w 2014 r.
 • „Liberalizacja handlu a protekcjonizm: korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski”
 • Temat badawczy: 054/WE-KHZ/01/2014/S/4250
 • kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
Badania statutowe w 2013 r.
 • „Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych”
 • Temat badawczy: 030/WEKHZ/01/2013/S/3030
 • kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
Badania statutowe w 2012 r.
 • „Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy”
 • Temat badawczy: 42/KHZ/1/2012/S/042
 • kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
Badania statutowe w 2011 r.
 • „Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego – implikacje dla Polski”
 • Temat badawczy: 140/KHZ/1/2011/S/619
 • kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
Badania statutowe w 2010 r.
 • „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu”
 • Temat badawczy: 74/KHZ/1/2010/S/572
 • kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
Badania statutowe w 2009 r.
 • „Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej”
 • Temat badawczy: 53/KHZ/1/2009/S/517
 • kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
Badania statutowe w 2008 r.
 • „Ocena konkurencyjności eksportu Polski”
 • Temat badawczy: 46/KHZ/1/2008/S/462
 • kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
Badania statutowe w 2007 r.
 • „Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej”
 • Temat badawczy: 33/KHZ/1/2007/S/394
 • kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
Badania statutowe w 2006 r.
 • „Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej”
 • Temat badawczy: 16/KHZ/1/2006/S/291
 • kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus
Badania statutowe w 2005 r.
 • „Konsekwencje przyjęcia wspólnej polityki handlowej dla Polski”
 • Temat badawczy: 32/KHZ/1/2005/S/224
 • kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus